ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3919/2011 (κάντε "κλικ" στον παρακάτω σύνδεσμο)

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων