ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Προφητικό έγγραφο της ΕΕΣΑΝΑ για ελέγχους σε υπαίθριες εγκαταστάσεις

E. E. Σ. Α. Ν. Α.

ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ                       (Γραφ. Υφυπουργού)

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ                            ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΌΛΛΟΥ:

Ευαγ. Σχολής 10 – Ν. Ιωνία – Τ. Κ. 14231                         573/20-3-2014

Τηλ. 210 2750805 & 210 9356224

Fax 210 2750805 & 210 6433979

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επίσημο μέλος της European Parking Association

 

Προς τον

κο Μιχάλη Παπαδόπουλο

Υφυπουργό Μεταφορών  

Αναστάσεως & Τσιγάντε

Παπάγου                                                                                Ν. Ιωνία 20.3.2014

                                                                                          Αριθ. πρωτ. 1340/2014

 

ΘΕΜΑ : Οι απόψεις της Ε.Ε.Σ.Α.Ν.Α. σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 8260/581 από 6 Φεβρουαρίου του 2014 έγγραφό σας

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

 

           Λάβαμε γνώση, όσον αφορά το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. οικ. 8260/581 μετά την ανάρτηση του στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» που φέρει στοιχεία ΑΔΑ: ΒΙΡΧ1-ΔΤ0.

           Ο τρόπος με τον οποίο έχει συνταχθεί όλο το κείμενο του ως άνω εγγράφου είναι περίπλοκος. Με συνέπεια να απαιτούνται επανειλημμένες αναγνώσεις, κάθε προτάσεως του, ώστε να καταστεί αντιληπτό το νόημα της.

            Απορούμε βάσει ποίων λόγων κρίθηκε αναγκαία η παροχή διευκρινίσεων επί ενός τόσο σαφώς και τόσο ξεκάθαρα διατυπωμένου κειμένου όπως είναι η παράγραφος (4) του άρθρου 29 του Π.Δ. 455/1976, η οποία επί λέξει αναφέρει :

«4. Η άδεια λειτουργίας του σταθμού αφαιρείται προσωρινώς ή οριστικώς δι’ αιτιολογημένης αποφάσεως της χορηγησάσης ταυτήν υπηρεσίας εφ’ όσον διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι έπαυσαν υφιστάμεναι αι υπό του παρόντος προβλεπόμεναι προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας του σταθμού».

           Επίσης αδυνατούμε να κατανοήσουμε τους λόγους που επέβαλαν την προσπάθεια ερμηνείας των διατάξεων των σαφώς διατυπωμένων άρθρων 27, 28 και 29 του ΠΔ 455/1976, με το έγγραφο με αρ. πρωτ. οικ. 8260/581 από 6 Φεβρουαρίου του 2014.

             Θεωρούμε, ότι η προσπάθεια των νομοτεχνικών - συντακτών στους οποίους αναθέσατε, να ερμηνεύσουν τα σαφώς διατυπωμένα άρθρα 27, 28 και 29 του ΠΔ 455/1976 είναι εσφαλμένη, ανεπιτυχής και συγκεχυμένη.

             1). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της εσφαλμένης, ανεπιτυχούς και συγκεχυμένης ερμηνείας αποτελεί η παράγραφος (4) της δεύτερης σελίδας, όπου επί λέξει αναφέρονται τα ακόλουθα:

“4. Συμπερασματικά και σε συνδυασμό των αναφερομένων παραπάνω, ισχύει ότι:

για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ενός υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων, θα υποβάλλονται στις Υπηρεσίες σας τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, αντίστοιχα του άρθρου 29 του υπ’ αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει. Ο σκοπός δε της υποχρεωτικής, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ενός υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων, διενέργειας αυτοψίας, υπό της επιτροπής του άρθρου 23 του υπ’ αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει, που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 αυτού, είναι η διαπίστωση της τήρησης των όρων και λοιπών αναγκαιουσών προϋποθέσεων που αναφέρονται συγκεκριμένα στο άρθρο 28 του υπ’ αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει, καθώς επίσης και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων του υπόψη προεδρικού διατάγματος που αφορούν τους υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων.

Απαίτηση επιπλέον δικαιολογητικών από τις παραπάνω υπηρεσίες αντίκειται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του (γ) σχετικού Νόμου.”

               Γνωρίζουμε, ότι ως πολιτικός προϊστάμενος του ΥΜΕΔ έχετε επιτελικό ρόλο και όχι εκτελεστικό και είναι ανθρωπίνως αδύνατον μέσα σε εννέα μήνες να γνωρίζετε λεπτομερώς όλα τα θέματα ενός Υπουργείου με τόσους πολλούς τομείς.    

                 Για αυτό τον λόγο επιδιώξαμε να συναντηθούμε, ώστε να σας ενημερώσουμε καλόπιστα για τα θέματα που αφορούν το κλάδο μας και να ανταλλάξουμε αμοιβαίως απόψεις.

               Άλλωστε πιστεύουμε, ότι έχετε αντιληφθεί, ότι γνωρίζουμε πολύ καλύτερα από οποιουσδήποτε άλλους τα εν λόγω θέματα.

                 Κατόπιν τούτου σας πληροφορούμε, ότι οι αδειοδοτούσες και κατ’ επέκταση ελέγχουσες αρχές, εν προκειμένω οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών όλων των Περιφερειών της Χώρας προς τις οποίες απευθύνεται το εν λόγω έγγραφό, δεν διενεργούν επιτόπιες αυτοψίες πριν από την χορήγηση αδειών λειτουργίας στους υπαίθριους σταθμούς, αλλά επικαλούνται τις διατάξεις του Άρθρου 10 του Ν. 3230/2004. Με αυτό τον τρόπο το έργο των αδειοδοτουσών αρχών «υποκαθίσταται» απλά από την προσκόμιση - υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων του Ν.1599/86 υπό των Μηχανικών, στους οποίους αναθέτουν την έκδοση της αδείας λειτουργίας υπαιθρίου χώρου στάθμευσης οι διάφοροι επιχειρηματίες.

               Για τον λόγο αυτό, επιδόθηκε η συνημμένη εξώδική διαμαρτυρία -έκφραση απόψεων του κ. Κ. Ζεκάκου / Γεν. Γραμματέα της ΕΕΣΑΝΑ , που έλαβε αριθμ. πρωτ. 420384/29.1.14 εισερχόμενου εγγράφου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Τμήμα Τεχνικό).

                Με το εν λόγω έγγραφο ο κ. Γεν. Γραμματέας της ΕΕΣΑΝΑ αιτήθηκε από την εν λόγω Διεύθυνση να του παρασχεθεί έγγραφη βεβαίωσή της, ότι έχουν τηρηθεί όλα όσα ορίζει το άρθρο 10 του Ν. 3230/2004 «περί δειγματοληπτικού ελέγχου των υπευθύνων δηλώσεων των αρμόδιων Μηχανικών και Υπομηχανικών», που είναι υπεύθυνοι για την έκδοση άδειας λειτουργίας στο σύνολο των υπαιθρίων σταθμών αυτοκίνητων» και συγκεκριμένα στην περιοχή Γκύζη Αθηνών.

             Στις εν λόγω υπευθύνους δηλώσεις τους οι Μηχανικοί υποχρεούνται να αναφέρουν ρητά , ότι επέβλεψαν και ήλεγξαν την εκτέλεση όλων των πραγματοποιηθεισών εργασιών σύμφωνα με τις επιταγές της άδειας ίδρυσης, των κείμενων διατάξεων της Πολεοδομικής και Ηλεκτρολογικής Νομοθεσίας, καθώς και των εν ισχύ Πυροσβεστικών Διατάξεων , ιδίως όσα αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. 9170Φ.701.1/13-05-2013 έγγραφο του Α’ Γραφείου Πυρασφάλειας της Διοίκησης Π.Υ. Αθηνών (σχετ.1).

           Στο σημείο αυτό σας ενημερώνουμε, ότι στις 04-03-2014, απεστάλη στον κ. Ζεκάκο μέσω Φαξ το με αριθμ. πρωτ. 420384 έγγραφό της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Τμήμα Τεχνικό), το οποίο και αποτελεί απάντηση της εν λόγω Δ/νσεως, όπου αποφεύγουν επιμελώς να απαντήσουν ευθέως και συγκεκριμένως επί των επί των ερωτημάτων που ετέθησαν με την επιδοθείσα εξώδικο διαμαρτυρία, αντιθέτως αναλώνονται σε ασαφείς, προσχηματικές και παρελκυστικές διευκρινίσεις.          

             2). Στην παράγραφο (6) του εγγράφου με αρ. πρωτ. οικ. 8260/581 αναφέρονται επί λέξει τα ακόλουθα : « (…) αφετέρου δε το αντικείμενο της παραβιασθείσας προϋπόθεσης ή/και όρου δεν αποτελεί αντικείμενο αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, αλλά άλλου Υπουργείου (π.χ. του ΥΠΕΚΑ για περιπτώσεις που αφορούν θέματα χρήσεων γης ή/και μη έκδοσης τυχόν απαιτούμενων αδειών δόμησης για τις εγκαταστάσεις του υπαίθριου σταθμού, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για περιπτώσεις σχετικά με τη μη τήρηση της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού του σταθμού για την ηλεκτροδότησή του από την ΔΕΗ, ή άλλο αρμόδιο και επίσημο πάροχο, στη περίπτωση που η λειτουργία του παρατείνεται και πέραν της 18ης ώρας, του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για περιπτώσεις εφαρμογής του Κ.Ο.Κ. στις περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου από σταθμευμένα οχήματα του σταθμού, κ.λ.π.) (…)».

             Θεωρούμε, πως η ανωτέρω παράγραφος αναιρεί πλήρως τα όσα οι νομοτεχνικοί συντάκτες έχουν διατυπώσει ορθώς στο άρθρο 2 της Υ.Α. Οικ. 20612/1759/2-10-2013. Στο άρθρο 2 αναφέρουν επί λέξει τα εξής : «Μόλις διαπιστωθεί, κατόπιν διενέργειας σχετικής τακτικής επιθεώρησης ή κατόπιν αυτοψίας επιβεβλημένης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κάθε αρμόδια ελέγχουσα αρχή…». Μετά από παρέλευση μόλις τεσσάρων (4) μηνών από την δημοσίευση στο ΦΕΚ της εν λόγω απόφασης, προβαίνουν παρατύπως στην αναίρεση της ( με κίνδυνο να κινδυνεύει να πληγεί το κύρος και η αξιοπιστία σας) και προτρέπουν τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας, να διαβιβάζουν τις τυχόν καταγγελίες, οι οποίες χρήζουν αυτονόητα επιβεβλημένης αυτοψίας, σε έτερες καθ’ ύλην αρμόδιες οικείες αντίστοιχες υπηρεσίες (!!!) (περιφερειακή υπηρεσία ανάπτυξης, οικεία πολεοδομική υπηρεσία ή/και πυροσβεστική υπηρεσία κ.λ.π.).

               Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές για την διενέργεια ελέγχων, όσον αφορά την πιστή εφαρμογή των αδειών λειτουργίας, που χορήγησαν στους εκμεταλλευτές των υπαιθρίων σταθμών αυτοκινήτων.

             Διερωτόμεθα ειλικρινώς, τι μπορεί να σημαίνει ο πολύπλοκος χαρακτηρισμός «καθ’ ύλη αρμόδιες οικείες αντίστοιχες» για Υπηρεσίες; Αν μια Υπηρεσία είναι «καθ’ ύλην αρμόδια» για κάποιο αντικείμενο, γιατί προκύπτει η αναγκαιότητα (επι)κάλυψης του αντικειμένου της από μια άλλη «αντίστοιχη» έτερη Υπηρεσία;

               Συνεχίζει να χρήζει διερεύνησης προς πάσα κατεύθυνση η προτροπή των νομοτεχνικών συντακτών του εγγράφου, που την απευθύνουν προς τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών όλων των Περιφερειών της Χώρας. Με την εν λόγω προτροπή τις καλούν τις Υπηρεσίες Μεταφορών να παρακαλούν (!!!) άλλες «αρμόδιες, αντίστοιχες…κτλ» Υπηρεσίες, να αναλάβουν πλήρως το ελεγκτικό έργο τους, όπως τούτο απορρέει σαφώς από την παράγραφο 17 του Τομέα Ε΄ του Ν. 3852/2010 και τέλος να τους γνωρίζουν «συγκεκριμένα» για τις τυχόν δικές τους περαιτέρω ενέργειες (!!!), αν και εφόσον οι υπόψη καταγγελίες είναι αληθείς (!!!) και αν η ύπαρξη αυτών επηρεάζει ή/και καταργεί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις της ασφαλούς λειτουργίας του σταθμού.

             3). Με αφετηρία την παραδοχή ότι, κατά την ερμηνεία των νόμων, θεωρείται, ότι στα νομοθετικά κείμενα καμία λέξη δεν τίθεται ως εκ περισσού, αλλά αναζητείται η πραγματική βούληση του νομοθέτη, πρέπει να θεωρηθούν δεδομένα τα ακόλουθα:

           

(Ι) Η δημιουργία περίφραξης / περιτοίχισης είναι θεμελιώδης όρος του ΠΔ 455/1976 (Άρθρο 28) και επιβάλλεται αυτονόητα για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Τοιουτοτρόπως, πριν την χορήγηση άδειας λειτουργίας : α).απαιτείται να δημιουργηθεί νομίμως περίφραξη / περιτοίχιση του γηπέδου της εγκατάστασης του υπαιθρίου σταθμού αυτοκινήτων και β). να προσκομισθεί η απαιτούμενη γι’ αυτή άδεια της Υπηρεσίας Δόμησης.

(ΙΙ) Η δημιουργία ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού, για λειτουργία μετά την 18η ώρα είναι θεμελιώδης όρος του ΠΔ 455/1976 (Άρθρο 28) και επιβάλλεται αυτονόητα για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Τοιουτοτρόπως, πριν την χορήγηση άδειας λειτουργίας : α).απαιτείται να δημιουργηθεί νομίμως ηλεκτρική εγκατάσταση του γηπέδου της εγκατάστασης του υπαιθρίου σταθμού αυτοκινήτων και β). απαιτείται να προσκομισθούν τα απαιτούμενα γι’ αυτή την εγκατάσταση δικαιολογητικά ( Ηλεκτρολογική Μελέτη Εφαρμογής υπαιθρίου χώρου, ΥΔΕ Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, Συμβόλαιο Ηλεκτρικής Παροχέτευσης της εγκατάστασης του σταθμού από επίσημο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας)

(ΙΙΙ) Ο σκοπός δε της υποχρεωτικής, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ενός υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων, διενέργειας αυτοψίας, υπό της επιτροπής του άρθρου 23 του υπ’ αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει, και προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 αυτού, είναι η διαπίστωση της τήρησης των όρων και λοιπών αναγκαιουσών προϋποθέσεων, που αναφέρονται συγκεκριμένα στο άρθρο 28 του υπ’ αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει, καθώς επίσης και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων του υπόψη προεδρικού διατάγματος που αφορούν τους υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων

 

Ακολούθως στην υπ’ αριθμ. Υ.Α. Οικ. 20612/1759/2-10-2013 Απόφασή σας, και συγκεκριμένα στο Άρθρο 2, προβλέφθηκαν σαφώς ποιες είναι οι παραβιάσεις των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων που τους έχει ήδη χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 28 του υπ’ αριθμ. 455/76 Π.Δ. (ΦΕΚ Α’/169), και στην παράγραφο 9 του άρθρου 6 του Ν. 28001/2000 όπως ισχύουν, ήτοι: :

α). Η παραβίαση των προδιαγραφών περίφραξης ή περιτοίχισής τους β). η παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας τους πέραν της 18ης ώρας, στη περίπτωση που δεν προβλέπεται και δεν υφίσταται η ηλεκτρική εγκατάσταση του φωτισμού τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της κατά την διάρκεια των εσπερινών και νυκτερινών ωρών φυλάξεως και διακινήσεως των σταθμευόντων αυτοκινήτων γ). όταν δεν διαθέτουν τον προβλεπόμενο αριθμό φορητών πυροσβεστήρων με προδιαγραφές αυτές της παρ. 5 του άρθρου 28 του υπ’ αριθμ. 455/76 Π.Δ. (ΦΕΚ Α’/169), όπως ισχύει, οι οποίοι πρέπει είναι αναρτημένοι καθ’ όλη την διάρκεια του εγκεκριμένου ωραρίου λειτουργίας του, μέσω κατάλληλων επίτοιχων υποδοχέων (στηρίγματα) και οι εν λόγω φορητοί πυροσβεστήρες δεν πληρούν τα προβλεπόμενα στην αριθ. 618/43/2005 ΚΥΑ περί «προϋποθέσεων διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόµωσης» όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ. 17230/671/29-07-2005 ΚΥΑ (Β’ 1218).

             Από τον συνδυασμό των Άρθρων 23, 28 και 29 του ΠΔ 455/1976 και του Άρθρου 2 της Υ.Α. Οικ. 20612/1759/2-10-2013, προκύπτει πλήρως, ότι οι αδειοδοτούσες (και συνακόλουθα ελέγχουσες) αρχές, δηλαδή οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών όλων των Περιφερειών της Χώρας, είναι αποκλειστικά και μόνον αρμόδιες για την εξασφάλιση της τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων εν γένει. Η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων ασφαλούς λειτουργίας εξασφαλίζεται μέσω τακτικών επιθεωρήσεων ή επιβεβλημένων αυτοψιών και από άλλες αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

             4).Επαναλαμβάνουμε στο σημείο αυτό το προαναφερθέν ερώτημά μας, όσον αφορά στις προτροπές των νομοτεχνικών συντακτών (με την μορφή διευκρινίσεων) προς τις αρμόδιες ελέγχουσες αρχές, που δεν είναι άλλες από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας, με το υπ. αρ. πρωτ. οικ. 8260/581 6. 2. 2014 έγγραφο : «Αν μια Υπηρεσία είναι «καθ’ ύλην αρμόδια» για κάποιο αντικείμενο, γιατί προκύπτει η αναγκαιότητα (επι)κάλυψης του αντικειμένου της από μια άλλη «αντίστοιχη» Υπηρεσία;»

             Πιστεύουμε, ότι με τον προαναφερθέντα αδόκιμο τρόπο «μεταφοράς αρμοδιοτήτων» μεταξύ των Δημοσίων Υπηρεσιών της Χώρας (Δ/νσεις Μεταφορών & Ανάπτυξης των Περιφερειών – Δήμοι (Πολεοδομία & Σχέδιο Πόλεως) – ΥΠΕΚΑ – ΔΕΔΔΗΕ και άλλες)   , οι νομοτεχνικοί συντάκτες του ΥΜΕΔ επιθυμούν, να απενεργοποιήσουν οι διατάξεις του Νόμου.

             Δι’ αυτής της επιτηδευμένα πολύπλοκης διαδικασίας επιθυμούν την διαιώνιση επ’ άπειρον της παράνομης και αυθαίρετης λειτουργίας όλων των κατ’ εξακολούθηση παρανόμων σταθμών αυτοκινήτων , αφού με αυτές τις διαδικασίες είναι βέβαιο, ότι δεν θα σφραγισθούν ποτέ (!).

               Επιπροσθέτως, με την αδόκιμη αυτή διαδικασία υποστηρίζεται «τυπολατρικά» η χορήγηση νέων αδειών λειτουργίας σε υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων, που θα λειτουργούν a-priori μη σύννομα (!!!) προς την Πολεοδομική και την Ηλεκτρολογική Νομοθεσία, καθώς και αντίθετα με όσα επιβάλλουν οι εκδοθείσες διαταγές του Πυροσβεστικού Σώματος.

               Ως εκ τούτου η συνέχιση της ανεξέλεγκτης λειτουργίας τους εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την δημόσια ασφάλεια, προκαλεί σοβαρή στέρηση των δημοσίων εσόδων, αυξάνει την ανεργία, επιφέρει τεράστια ζημία στις γειτνιάζουσες νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις χώρων στάθμευσης με απρόβλεπτες συνέπειες για την Εθνική Οικονομία και τέλος καθιστά στην συνείδηση των πολιτών την Διοίκηση αφερέγγυα και αναξιόπιστη.

               5). Τέλος σας υποβάλλουμε τα αιτήματά μας, όσον αφορά στην αιτιολόγηση από τον νομοτεχνικούς συντάκτες, της αναγκαιότητας δημιουργίας του με αρ. πρωτ. οικ. 8260/581 από 6 .2. 2014 εγγράφου, μόλις τέσσερις (4) μήνες μετά την έναρξη ισχύος της Οικ. 20612/1759/2-10-2013 Αποφάσεώς, την οποία αποφεύγουν επιμελώς για αδιευκρίνιστους λόγους να εφαρμόσουν οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας προβάλλοντας έωλες, σαθρές και ανεδαφικές αιτιάσεις με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται η επιζήμια ανεξέλεγκτη λειτουργία παρανόμων χώρων στάθμευσης:

5α). Ποιοι είναι οι λόγοι που επέβαλαν την αναγκαιότητα της παροχής «περαιτέρω» διευκρινίσεων πάνω στο σαφές θέμα εφαρμογής της με αρ. πρωτ. Οικ. 20612/1759/2-10-2013 Αποφάσεώς σας από τις ελέγχουσες αρχές;

5β). Γιατί οι νομοτεχνικοί συντάκτες, αυτήν την εποχή, όπου καταβάλλεται προσπάθεια συνολικής αναβάθμισης των Δημοσίων Υπηρεσιών προτρέπουν (μέσω άστοχων και αδόκιμων διευκρινίσεων) τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας, να μεταθέτουν τις δέσμιες αρμοδιότητές τους σε άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου;

Κατά την άποψή μας πάντα, θα έπρεπε να προωθείται, ειδικά μέσω εγγράφων διευκρινίσεων, η άνευ περαιτέρω καθυστερήσεως έναρξη εφαρμογής των διατάξεων της Υ.Α 20612 και κυρίως των Άρθρων 2, 3 και 6 από τις Διευθύνσεις Μεταφορών, στα πλαίσια άσκησης χρηστής διοίκησης και εποπτείας, κυρίως για τις κατ’ εξακολούθηση μη σύννομες επιχειρήσεις υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων εντός των ισχυουσών προθεσμιών

5γ). Γιατί απέφυγαν αντιδεοντολογικώς, να κοινοποιήσουν στην Ένωσή μας, ως του κατ’ εξοχή θεσμικού παράγοντος που έχει και έννομο συμφέρον, το με αρ. πρωτ. οικ. 8260/581 από 6.2.2014 έγγραφό τους, ώστε να λάβουμε εγκαίρως και πλήρως γνώση και να τους εκθέσουμε την μέχρι και σήμερα απογοητευτική εικόνα εφαρμογής της με αρ. πρωτ. Οικ. 20612/1759/2-10-2013 Αποφάσεώς σας από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας (ελέγχουσες αρχές);

5δ). Γιατί, ενώ δεν έχει απαιτηθεί από τις ελέγχουσες αρχές πλήρης εφαρμογή των διατάξεων της με αρ. πρωτ. Οικ. 20612/1759/2-10-2013 Αποφάσεώς σας, ανακινούνται θέματα μέσω αδόκιμων διευκρινίσεων, που δίδουν την ευκαιρία στους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών όλων των Περιφερειών της Χώρας, να αποφεύγουν την εφαρμογή της και ταυτόχρονα να πελαγοδρομούν εξ αιτίας των διαφόρων αυθαίρετων, παρελκυστικών, σοφιστικών και μη σύννομων επινοήσεων των κάποιων τεχνικών γραφείων. Τα εν λόγω τεχνικά γραφεία με αυτό τον τρόπο παραπλανούν και καθιστούν τους υπαλλήλους των διευθύνσεων Μεταφορών συνενόχους και εμπλεκόμενους σε παράνομες ενέργειες, θέτοντας τους ταυτόχρονα εκτός των προθεσμιών , που ρητά απορρέουν από τις προβλεπόμενες από την Υ.Α. 20612/1759/2013 δέσμιες αρμοδιότητες τους (Άρθρα 2 , 3 και 6).

           Παρακαλούμε, να μεριμνήσετε για την ακύρωση και απόσυρση των με αρ. πρωτ. οικ. 8260/581 από 6 .2. 2014 εγγράφων διευκρινίσεών προς τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας, διότι όπως αντιλαμβάνεστε συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημοσίας ασφαλείας και εν γένει δημοσίου συμφέροντος,.