ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διοικητικό Συμβούλιο

1).  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Σ.Α.Ν.Α. απαρτίζεται από τους:
 
Μιλτιάδη Ι. Καυκαλέτο           Πρόεδρο
Νικηφόρο Θ. Χαραγκιώνη      Αντιπρόεδρο
Κων/νο Λ. Ζεκάκο                  Γεν. Γραμματέα
Ιωάννη Κ. Κετσιλή                 Ταμία
Δημήτριο Σπυράκη                 Μέλος
Εγγραφή στο Newsletter μας...Demo περιεχόμενο ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Πληροφορίες για το Κοινό ή χώρος διαφήμισης